Grondwerk door Bulthuis

Onze projecten

Verwijderen beplanting

zodat plaats vrij komt voor de aanleg van een nieuwe schutting.


Cultuurtechnische werken


aanleg wandelpad


Tuin uitgraven en gereed maken voor bestrating/borders


Hekwerk wei plaatsen


Groenstrook maakt plaats voor grindbakken